PhDr. Andrea Gemela Vasilescu, PhD.

PhDr. Andrea Gemela Vasilescu, PhD.

Certifikovaný psychoterapeut SPS, terapeutka, supervízorka

Trnava

+421 915 896 411

Som certifikovaná psychoterapeutka (v zozname psychoterapeutov) a supervízorka, získala som doktorát zo sociálnej práce a viac ako 30 rokov sa venujem problematike závislosti, spoluzávislosti a dospelým deťom alkoholikov. Okrem iného som tiež absolvovala kurzy arteterapie a artefiletiky.


Mojou cieľovou skupinou sú  klienti na ceste k vlastnému sebapoznávaniu, osobnostnému rastu a uzdravovaniu sa. Klientov sprevádzam v procese terapie prostredníctvom sociálneho poradenstva a na základe modelu rastu rodinnej psychoterapie podľa Virgínie Satirovej. Model rastu je zameraný na pomoc klientovi objaviť svoje vlastné zdroje a tým dosiahnuť pozitívnejší a plnohodnotnejší stav bytia v prítomnosti. Poradenstvo a terapiu, ktoré poskytujem, sú tiež zamerané na odhaľovanie, vply a terapeutickú prácu s rodinnými pravidlami znižujúcimi sebaúctu.


Poskytujem odbornú pomoc klientom prechádzajúcim životnou krízou, osobnými, vzťahovými a pracovnými ťažkosťami a téme ako predchádzať vyhoreniu. Ďalej sa zameriavam na podpornú terapiu pre klientov so somatickými ťažkosťami, nízkou sebaúctou, slabými hranicami, nedostatkom sebadôvery, prehnanou starostlivosťou o druhých, preberaním zodpovednosti za iných a hľadaním vlastnej identity.


Pôsobila som aj ako vysokoškoloský učiteľ a poskytujem individuálnu a skupinovú supervíziu pre oblasť sociálnej práce (mestský úrad, krízové centrá, charita, úrady práce, detské domovy, domovy sociálnych služieb, CDR a Implementačnú agentúru). Ako terapeutka mám 6 ročné skúsenosti z Resocializačného strediska na Záhorí, kde som sa venovala problematike drogovo závislých klientov a poradenstvu rodinným príslušníkom. V rokoch 2007-2023 som pracovala v Ambulantnom krízovom centre, kde som poskytovala individuálne a skupinové poradenstvo pre závislých a spoluzávislých klientov. Absolvovala som množstvo výcvikov zameraných na sebapoznávanie a viaceré pracovné a vzdelávacie pobyty vo Veľkej Británii, Fínsku a  USA. Otvorila som si vlastnú prax a ďaľšie informácie môžete o mne nájsť tu: www.andreavasilescu.sk

Prečítajte si naše najnovšie články

Liečivá sila radosti

Autorka: Andrea GeseováPráca rukami ja najlepšie terapia pre nás všetkých. Uvoľňuje myseľ, myšlienkam dáva voľný priebeh a keď sa pripojí inšpirácia…

Liečivá sila radosti

Autorka: Andrea GeseováPráca rukami ja najlepšie terapia pre nás všetkých. Uvoľňuje myseľ, myšlienkam dáva voľný priebeh a keď sa pripojí inšpirácia…

Sledujte nás

Sledujte nás