Vitajte na našej stránke SOSARTE.SK

SoSArte je starostlivosť o seba samého a seba navzájom,
priestor kde dobré vzťahy a umenie pomáhajú.

Úvod

Vitajte na stránke o.z. Spoločnosti slovenských arteterapeutov –  SoSArte.

Skratka SoSArte vznikla z anglického názvu nášho združenia Society of Slovak Art therapists. 

SoSArte je pre každého, kto vníma: 

  • potrebu a záujem pomôcť sebe alebo ponúknuť pomoc iným
  • potrebu vzdelávať sa v oblasti arteterapie alebo prispievať svojou aktívnou pomocou k rozvoju arteterapie
  • potrebu patriť do Arte spoločenstva a pomôcť spoluvytvárať komunitu založenú na základe vzájomne vyživujúcich a pomáhajúcich, podporných priateľských vzťahoch
  • arteterapiu ako  maják, záchytný bod, ktorý nám dáva veľa možností, ako nahliadnuť na svoj problém, na svoje vzťahy a pomáha nám vnútorne rásť a rozvíjať sa

Našou snahou bude sprostredkovať zážitkové, vzdelávacie aktivity v oblasti arteterapie, artefiletiky a duševného zdravia. Tiež poskytovať spoločné stretnutia, poradenstvo a vzájomné zdieľanie skúseností medzi členmi spoločnosti SoSArte.

Preskúmajte naše aktivity

Najnovšie príspevky