Pár slov o nás

Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.

Predsedníčka SoSARTE
nar. 1978
“ Objav a nasleduj svoj sebe vlastný vnútorný kompas na ceste šírim svetom a v ňom šír objavy, ktoré sú tvojím svetom. „

Skúsenosti

Kariéra

V súčasnosti pracuje ako odborná asistentka na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave na katedre Liečebnej pedagogiky, výchovná a kariérová poradkyňa na ZŠ v Senici a arteterapeutka vo svojom ateliéri v Senici. Na všetkých svojich pracovných pozíciách sa venuje teoreticky i prakticky individuálnej a skupinovej arteterapii a artefiletike. Organizuje a lektoruje vzdelávania v artefiletike a arteterapii, propaguje a zviditeľňuje arteterapiu a artefiletiku pre odbornú i laickú verejnosť na podujatiach organizovaných knižnicou, osvetovým strediskom, galériou a pod.

Záujmy a koníčky

Relaxuje pri tvorivých aktivitách, renovácii nábytku, tanci, hudbe, dobrej knihe, cestovní, stretnutiach s inšpiratívnymi a srdcublízkymi ľuďmi, rodinou. Zaujíma sa o výtvarné umenie, oblasti duševného zdravia a jeho podpory, kaligrafiu, možnosti sebapoznania a sebarozvoja.

Mgr. Andrea Geseová

Podpredsedníčka SoSARTE
nar. 1972
“ Radosť je liečivou cestou k vnútornej slobode. „

Skúsenosti

Kariéra

V súčasnosti pracuje ako arteterapeutka vo svojom ateliéri SOM DOMA v Trnave. V ateliéri sa venuje individuálnej, skupinovej, rodinnej aj párovej terapii. Pracuje s deťmi, dospievajúcimi aj dospelými. Okrem arterapeutickej praxe, organizuje rôzne výtvarné a relaxačné workshopy pre verejnosť. Venuje sa tiež  canisterapii so svojou labradorkou Marley. Popri práci v ateliéri, navštevuje zariadenia a denné  stacionáre pre ľudí s mentálnym i telesným postihnutím a tiež resocializačné zariadenie pre drogovo závislých dospievajúcich. Spolupracuje s ďalšími organizáciami v projektoch na podporu duševného zdravia a aktivít v oblasti arteterapie a artefiletiky. Organizuje a lektoruje vzdelávania v artefiletike a arteterapii. Vedie každoročný Arteplenér Blatinka otvorený nielen pre arteterapeutov ale aj pre ďalších ľudí so záujmom o seba rozvoj.

Záujmy a koníčky

Relaxuje stíšením sa v prírode, vo vlastnej záhrade, domove či iného miesta naplneného pokojom. Uvoľnenie a výživu pre seba nachádza v tvorbe, hudbe, tanci a pri stretnutí s  jej srdcu blízkymi a podobnými ľuďmi. Miluje prácu s ľuďmi rovnako ako aj ticho a samotu po práci. Zaujíma sa nielen o poznatky klasickej psychológie a medicíny ale svoje poznávanie smeruje k holistickému náhľadu na človeka.

Ing. Lenka Jančíková

Podpredsedníčka SoSARTE
nar. 1977
“ Raduj sa, ži, tvor, tu a teraz v rytme… „

Skúsenosti

Kariéra

V súčasnosti pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie na projekte „Usmerňovať pre prax“ ako finančná manažérka. Popri práci organizuje vzdelávania v artefiletike a arteterapii, doučuje francúžštinu a venuje sa deťom v skautingu. Spolupracuje s ďalšími organizáciami na menších projektoch v oblasti arteterapie a artefiletiky.

Záujmy a koníčky

Relaxuje v prírode, v lese pri orientačnom behu, hľadaní byliniek alebo prechádzaní. Rada tvorí z hliny, maľuje a cestuje, kde spoznáva nepoznané. Zaujíma sa o výtvarné umenie, má rada zmysluplné veci, relax s knihou a francúzštinu.

My v obrázkoch