Artefiletika – 64 hodinové akreditované vzdelávanie

ARTEFILETIKA

Cieľom kurzu artefiletika je získať základné informácie pri práci so skupinou so zameraním na riziká prevzatých presvedčení, predsudkov, netoleranciu inakosti a domnienok. Predstavíme si spôsob vedenia skupinovej práce v kontexte artefiletiky. Témy a techniky kurzu sú zamerané na vlastné uvedomenie si toho ako premýšľame, ako naše neoverené informácie a predstavy o sebe, svete a iných ľuďoch ovplyvňujú naše správanie a vnímanie. Naučíme sa ako pomocou artefiletickej intervencie podporiť vnímavosť, toleranciu, spoluprácu s inými ľuďmi. Zameriame sa na podporu a uvedomenie si vlastnej identity a jej dôležitosti pre individuálny rozvoj, rast a životné zameranie. Jednotlivé techniky prispejú k lepšiemu sebapoznaniu, sebahodnote, sebaprijatiu i prijatiu iných. Naučíme sa využívať techniky artefiletiky k pozitívnej zmene klímy v triede/skupine, v komunikácii a lepšej spolupráci s inými ľuďmi.

 

Kurz je určený: pre osoby pracujúce v pomáhajúcich profesiách, pre odborníkov ale aj širokú laickú verejnosť

Požadované vzdelanie: minimálne stredoškolské

Lektorky: Mgr. Andrea Geseová , Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková PhD.

Miesto konania kurzu: Ateliér SOM DOMA, Štefánikova 5, Trnava

 

Obsah kurzu: Kurz sa skladá celkovo z 64 hodín, ktoré sú navrhnuté do 4 tematických častí (každý má 16 hodín) :

Časť 1: Úvod do artefiletiky (16 hodín)

Na začiatok si povieme o základných pojmoch v artefiletike jej ciele a východiská cez štruktúru a postup v artefiletickej práci. Následne sa zameriame na prácu s témou riziko predsudkov, presvedčení, domnienok a hodnotiacich výrokov a možnosti využitia techník artefiletiky vo vyučovacom procese. Zameriame sa na praktické ukážky k danej téme.

Časť 2: Práca s témou identita, spolupráca a rešpekt (16 hodín)

Zameriame sa na možnosti využitia techník artefiletiky v každodenných témach hlavne so zameraním na tému identity, spolupráce a rešpektu. Analyzujeme si vybranú ukážku z pohľadu učiteľa/artefiletika, určíme výhody a úskalia jednotlivých didaktických princípov u rôznych skupín klientov.

Časť 3: Práca s témou zdravé vzťahy  a techniky výtvarnej práce v artefiletike (16 hodín)

Zoznámime sa s artefiletikou v každodenných témach so zameraním na tému zdravé vzťahy. Prejdeme si špecifickými artefiletickými technikami a ich využitím pomocou rôznych výtvarných médií, zameriame sa na možnosti využitia rôzneho materiálu.

Časť 4: Formy artefiletiky, reflektívny dialóg (16 hodín)

Zoznámime sa s rôznymi formami artefiletiky a prejdeme si princípmi vedenia reflektívneho dialógu a zameriame sa praktické ukážky artefiletickej práce. Predstavíme si spôsob vedenia skupinovej práce v kontexte artefiletiky.

Požadované vzdelanie: minimálne stredoškolské

Lektorky: Mgr. Andrea Geseová , Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková PhD.

Miesto konania kurzu: Ateliér SOM DOMA, Štefánikova 5, Trnava

 

Predbežné termíny 1 a 2 časti: 8.-9.11.2024, 22.-23.11.2024

Termíny 2 a 3 časti sa budú konať v r. 2025 a budú čoskoro zverejnené

 

Minimálny počet účastníkov: 12

Maximálny počet účastníkov: 14

V prípade menšieho počtu účastníkov, môže byť vzdelávanie zrušené.

 

Kurz sa skladá celkovo zo 64 hodín (1 vyučovacia hodina je 45 minút) a je rozdelený do 4 častí. Kurz patrí pod vzdelávací program ďalšieho vzdelávania a je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Cena: 560€ vrátane výtvarného materiálu

Cena pre člena SoSArte: 530€ vrátane výtvarného materiálu

Podmienky získania certifikátu:

  • Absolvovať minimálne 75% výučby

  • úspešná záverečná ústna/praktická skúška

Prečítajte si naše najnovšie články

Liečivá sila radosti

Autorka: Andrea GeseováPráca rukami ja najlepšie terapia pre nás všetkých. Uvoľňuje myseľ, myšlienkam dáva voľný priebeh a keď sa pripojí inšpirácia…

Liečivá sila radosti

Autorka: Andrea GeseováPráca rukami ja najlepšie terapia pre nás všetkých. Uvoľňuje myseľ, myšlienkam dáva voľný priebeh a keď sa pripojí inšpirácia…

Sledujte nás

Sledujte nás