Arteterapia ako zrkadlo vnútorných obrazov

Arteterapeutická konferencia

organizovaná v Trnave v spolupráci s Katedrou pedagogiky výtvarného umenia Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity

 

 

Máme za sebou prvú Arteterapeutickú konferenciu s názvom „Arteterapia ako zrkadlo vnútorných obrazov“, ktorú sme ako SoSarte zorganizovali v spolupráci s Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity. Príprava bola náročná, ale výsledok stál za to.

 

Vyjadrujeme verejné ďakujem pani Doc. Ing. Viere Peterkovej, PhD. dekanke Pedagogickej fakulty za ústretovosť, pomoc a ponúknuté možnosti. Akad. mal. Kamile Ženatej, že k nám merala takú dlhú cestu, aby sa s nami stretla a v rámci prednášky pustila do svojho profesijného sveta, z ktorého mnohí čerpali inšpiráciu. Doc. PhDr. Albínovi Škovierovi, PhD. za predstavenie zaujímavej techniky, ktorú v našej práci môžeme využiť, Mgr. Zuzane Ťulák Krčmárikovej, PhD. za moderovanie, príspevok a vedenie workshopu, kde nás spojila s miestom, kde sa práve nachádzame, Mgr. Beáte Nemcovej za predstavenie zmysluplnej praxe s využitím arteterapie vo svojej pedagogickej i súkromnej praxi a sprevádzala nás na „Plavbe“, Mgr. Michaele Košútovej Guillaume, PhD. za organizačnú pomoc i prednášku o spirituálnej gramotnosti, PhDr. Andrei Gemela Vasilescu a Zuzane Pullannovej za originálnu prípravu i prevedenie ich príbehu podpory, rastu a talentu viesť a nechať sa viesť a Andrejke aj za fotodokumentovanie, PaedDr. Ivane Pančákovej, ktorá tiež cestovala takmer cez celú republiku, aby s nami mohla byť, porozprávať nám o možnostiach receptívnej arteterapie, s využitím vlastnej autorskej tvorby a previedla nás „Otvoreným príbehom“, Zuzane Románovej, DT. ktorá nás spojila s našim telom, dychom a vďaka nej sme sa cítili dobre nielen psychicky, ale i fyzicky a dala možnosť našim telám, aby mohli s nami prehovoriť.

 

Veľké ďakujem patrí Mgr. Andrei Gesovej, za organizáciu, fluidum a možnosť snenia pri surrealistickej koláži, Ing. Lenke Jančíkovej, bez ktorej by to nefungovalo, lebo každá jedna organizačná vec prešla jej rukami, dala dokopy a odkomunikovala obrovskú časť celej prípravy, je naším pevným bodom, kostrou, vďaka ktorej sa veci dávajú do pohybu, Ing. Evke Šablatúrovej a Ing. Zuzke Galovej za obrovskú pomoc pri zabezpečovaní priebehu konferencie, Ing. Dáši Polievkovej, za možnosť zakúpiť si „Sebaspoznávacie karty“, ktoré môžu obohatiť aj našu arteterapeutickú prax, kde je spoluautorkou, PaedDr. Nadežde Čabiňákovej (a jej manželovi) za priazeň a možnosť zakúpiť si zaujímavé knižné tituly z vydavateľstva Portál, Ondrejovi Golisovi za vystavené obrazy, ktoré sú zrkadlom cesty, ktorou prešiel a zachytil ju do čierno-bielych príbehov v obrazoch, Renáte Hazákovej, za túto krásnu dokumentáciu.

 

Ďakujeme aj študentom Pedagogickej fakulty pri zabezpečí  plynulého chodu konferencie. A ďakujeme vám všetkým, že ste s nami boli pritom, že ste svoj čas venovali sebe a svojmu rozvoju, za krásne a milé stretnutia, rozhovory, objatia, úsmevy, povzbudivé i poradné slová, prítomnosť a načúvanie. Ceníme si, že ste cestovali z mnohých kútov Slovenska, Čiech i Moravy a tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami. Nech sa to naše bohatstvo delí, množí a rozdáva ďalej.

Články

Liečivá sila radosti

Autorka: Andrea GeseováPráca rukami ja najlepšie terapia pre nás všetkých. Uvoľňuje myseľ, myšlienkam dáva voľný priebeh a keď sa pripojí inšpirácia…