Arteterapeutická konferencia

Srdečne Vás pozývame na arteterapeutickú konferenciu, ktorú pripravujeme dňa 22.1.2024 na Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity.

Program:

Prednášky od 8:30 – 15:00:

 

Doc. Ing. Viera Peterková, PhD.: Príhovor Otvorenie konferencie

Ak. Mal. Kamila Ženatá: Úvod do psychoanaliticky vedenej arteterapie

Doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD.: Obal rodinného CD – spoločná komunitná tvorivá práca detí s problémovým správaním a ich rodičov

Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.: Cestou k sebaporozumeniu alebo od neviem k sebaobjavom

Mgr. Beáta Nemcová: Byť dobrým človekom

Mgr. Michaela Košútová Guillaume, PhD.: Kam kráčam? Aký je môj účel? Čo je mojou úlohou na tomto svete?

PhDr. Andrea Gemela Vasilescu, PhD. a Zuzana Pullmannová: Dotyk snehových vločiek – tak podobné a tak odlišné…

PaedDr. Ivana Pančáková: Otvorené príbehy

Zuzana Románová, DP: Princípy tanečno-pohybovej terapie v osobnom a profesijnom živote

 

2 Bloky workshopov od 15:00 – 18:00 pod vedením:

 

Mgr. Andrea Geseová – Surealistická koláž DDA

Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.: Tu sa nachádzate

Mgr. Beáta Nemcová: Plavba

PaedDr. Ivana Pančáková: Otvorený príbeh

Zuzana Románová, DP: Telo ako mapa nášho života

 

Súčasťou konferencie bude sprievodná výstava obrazov Ondreja Golisa dokumentujúcich jeho cestu k dosiahnutiu vnútornej slobody.

Registrácia:

Základný účastnícky poplatok:  45 €

Študentský účastnícky poplatok: 25 €

Člen SoSArte účastnícky poplatok: 35€

Online účastnícky poplatok len na prednášky: 35€

Online platforma: TEAMS – je potrebné vyplniť prihlášku, zaplatiť účastnícky poplatok a následne bude zaslaný link na pripojenie. Workshopy nebudú zdieľané online. 

 

Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 19.01.2024 na číslo účtu:

Fio banka IBAN: SK3583300000002902611555

Variabilný symbol: 012224

Poznámka: meno a priezvisko účastníka

 

O prijatí úhrady Vám pošleme potvrdzujúci e-mail. V poplatku je zahrnuté drobné občerstvenie cez prestávky a certifikát o účasti. Vaša prihláška na arteterapeutickú konferenciu spojenú so zážitkovými workshopmi bude akceptovaná až po úhrade registračného poplatku.

Záujem o účasť na konferencii prosíme potvrdiť najneskôr dňa 15. januára 2024 vyplnením registračného formulára:

 

Prečítajte si naše najnovšie články

Liečivá sila radosti

Autorka: Andrea GeseováPráca rukami ja najlepšie terapia pre nás všetkých. Uvoľňuje myseľ, myšlienkam dáva voľný priebeh a keď sa pripojí inšpirácia…

Liečivá sila radosti

Autorka: Andrea GeseováPráca rukami ja najlepšie terapia pre nás všetkých. Uvoľňuje myseľ, myšlienkam dáva voľný priebeh a keď sa pripojí inšpirácia…

Sledujte nás

Sledujte nás